Business development

Onder business development verstaan wij alle technieken en verantwoordelijkheden die gericht zijn op nieuwe zakelijke kansen voor een organisatie. Business development verbindt de kennis binnen een organisatie met de vraag buiten de organisatie. Het doel is om lange-termijn waardeontwikkeling te realiseren. Deze waardeontwikkeling kan onder andere voorkomen vanuit:

  • Klanten
  • Markten
  • Relaties

Business development doorkruist de traditionele barrières tussen verkoop, marketing, klantenservice, operations en management. Wij maken gebruik van onze deskundigheid in talrijke verschillende gebieden om groeikansen te identificeren en benutten.

Functies

De business developer integreert kennis vanuit gespecialiseerde vakgebieden om bedrijfsdoelstellingen te realiseren. De belangrijkste functies voor business development zijn:

1) Introduceren van nieuwe producten op nieuwe markten
2) Identificeren en ontwikkelen van strategische allianties en partnerships
3) Uitwerken van sales strategieën en processen
4) Identificeren van kansen en onderhandelen bij fusies en overnames

Hierbij is het fundamenteel om alle onderdelen van de onderneming te beoordelen die betrekking hebben op het onderhoud en de uitbreiding van het bedrijf. Business development is dus niet uitsluitend gericht op klantrelaties maar houdt zich ook bezig met het optimaal gebruik maken van de bedrijfsmiddelen, de verfijning van het proces en de functie van management en diverse afdelingen, en het aanpakken van eventuele juridische aspecten die in acht moeten worden genomen.

Wij geloven dat business development essentieel is voor elke organisatie. Zelfs kleine bedrijven hebben dit soort activiteiten nodig om stabiel te blijven en in de loop van de tijd groei te realiseren. Business development maakt het mogelijk om een beeld van het bedrijf te krijgen dat voor mensen die verantwoordelijk zijn voor specifieke functies binnen de organisatie lastig is om zonder hulp te bereiken.

 

Lees hier over onze diensten op het gebied van strategie.