Wij zien strategie als veel meer dan een plan. Strategie is het vinden van evenwicht tussen kunnen en willen. Hoe krachtiger en slimmer je strategie, hoe meer waarde je kunt creëren voor klanten en de samenleving. Alleen op die manier kan je organisatie duurzaam succesvol zijn. Het is echter geen makkelijke opgave om voortdurend waarde te creëren. De omgeving van organisaties wordt steeds meer instabiel en onvoorspelbaar. Hoe kun je toch onderscheidend zijn en blijven?

In de eerste plaats moet een strategie in lijn zijn met de identiteit en waarden van je organisatie. Wij nemen deze aspecten en de omgeving als uitgangspunt. Wij helpen je bij het bepalen van richting en focus om duurzaam en betekenisvol te kunnen opereren.

Wij ontwikkelen en realiseren strategieën die je organisatie helpen groeien. Een goede strategie biedt een helder kader waarlangs iedereen in de organisatie beslissingen kan nemen. Daarnaast vergroot het de betrokkenheid van medewerkers en het besef van hun bijdrage aan de doelstellingen.

 

  • Bedrijfsstrategie

Wij zien bedrijfsstrategie als een reeks gerichte acties die ervoor zorgen dat een bedrijf meer waard is dan de som der delen. Wij werken samen met onze klanten om initiatieven te ondersteunen die superieure prestaties bevorderen. Wij maken gebruik van feitelijke analyses en helpen klanten om pragmatische plannen op te stellen die gericht zijn op meetbare resultaten. Wij geloven dat een excellente bedrijfsstrategie waardevol, langdurig, toekomstgericht en actiegericht is.

 

  • Strategic branding

Voor de duidelijkheid: een brand is niet je product, logo of website. Een brand is niet tastbaar maar een bedachte wereld. Je brand vertegenwoordigt alles wat je product of dienst voor mensen betekent. Elke ervaring, elke associatie. Je brand is wat mensen over je zeggen wanneer je er niet bij bent.

Wij helpen je om je brand te versterken. Samen bouwen wij aan je merk zodat het de juiste gevoelens, gedachten en handelingen oproept bij al je doelgroepen. Zodat je klanten je herkennen en herinneren.

Hierbij maken wij gebruik van de enterprise mindset benadering. Wij brengen een holistische verbinding tot stand tussen je visie, cultuur en reputatie. We betrekken alle belanghebbenden in het proces om een organisatie te creëren die haar eigen merk begrijpt en in haar lange termijn succes investeert.

  • Innovatiestrategie

Vandaag de dag zijn klanten de baas op de markt. Kennis is een commodity geworden en aanhoudend concurrentievoordeel bestaat niet meer. Technologische ontwikkelingen gaan steeds sneller. De enige manier om te overleven, is door voortdurend te innoveren en nieuwe manieren te bedenken om klanten te bedienen. Verbeelding, experimenteren en vernieuwen moeten hiervoor een essentieel onderdeel worden van alles wat de organisatie doet.

Bij Cinqo weten wij het een en ander van innovatie. We kennen de branches en de klanten per sector. We helpen je bij het transformeren van aannames, waarden, houdingen en communicatiemethodes. We helpen je bij het groeien van een traditioneel management (met een top-down benadering) naar outside-in innovatie.

  • Commerciële strategie

De commerciële strategie verbindt de organisatiedoelstellingen met je verkoopactiviteiten. Zijn we actief op de juiste markt? Hoe benaderen we onze klanten? En hoe positioneren wij ons ten opzichte van de concurrentie?

De commerciële strategie heeft betrekking tot de keuzes over producten en diensten, over de distributiekanalen en over groepen klanten.

 

Lees hier over onze diensten op het gebied van management.